MediaWiki API resultaat.

Dit is de HTML uitvoer van het JSON formaat. HTML is geschikt voor het debuggen, maar ongeschikt voor applicatiegebruik.

Geef de parameter format mee om het uitvoerformaat te wijzigen. Geef format=json mee om de niet-HTML uitvoer van het JSON formaat te zien.

Bekijk de volledige documentatie, of de API hulp voor meer informatie.

{
  "warnings": {
    "main": {
      "*": "Unrecognized parameters: amp;text, amp;title."
    }
  },
  "parse": {
    "title": "API",
    "pageid": 0,
    "text": {
      "*": "<div class=\"mw-parser-output\">\n<!-- \nNewPP limit report\nCached time: 20200604195807\nCache expiry: 86400\nDynamic content: false\nCPU time usage: 0.024 seconds\nReal time usage: 0.024 seconds\nPreprocessor visited node count: 0/1000000\nPreprocessor generated node count: 2/1000000\nPost\u2010expand include size: 0/2097152 bytes\nTemplate argument size: 0/2097152 bytes\nHighest expansion depth: 0/40\nExpensive parser function count: 0/256\nUnstrip recursion depth: 0/20\nUnstrip post\u2010expand size: 0/5000000 bytes\n-->\n<!--\nTransclusion expansion time report (%,ms,calls,template)\n100.00%  0.000   1 -total\n-->\n</div>"
    },
    "langlinks": [],
    "categories": [],
    "links": [],
    "templates": [],
    "images": [],
    "externallinks": [],
    "sections": [],
    "parsewarnings": [],
    "displaytitle": "API",
    "iwlinks": [],
    "properties": []
  }
}