You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query-continue>
  <allpages gapcontinue="ReduceReuseRecycle" />
 </query-continue>
 <query>
  <pages>
   <page pageid="5039" ns="0" title="RedLeds">
    <revisions>
     <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">{{Project
|Naam=RedLeds
|Eigenaar=BugBlue
|Status=Uitvoer
|Samenvatting=Infobord van een grid rode LEDs
}}
In de gang op de 1e verdieping hangt een informatiebord gemaakt van een grid rode LEDs

== TODO ==

* De voeding gaat niet altijd goed aan (los contact?)
* Stillere voeding?
* Aansluiten op de stroomgroep die uit gaat wanneer het licht in de gang uitgaat?
* Hij doet niks - zelfs het power-lampje van de TP-link gaat niet aan, los contact?
* Iets nuttigs tonen. Misschien:
** 'upcoming activiteiten' van de wiki?
** Een of andere hippe animatie?</rev>
    </revisions>
   </page>
   <page pageid="4701" ns="0" title="Redhead/Pacemaker">
    <revisions>
     <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">{{Project
|Naam=Pacemaker
|Eigenaar=Redhead
|Status=Idee
|Samenvatting=Inwendig gebruik bekeken
}}
30 maart 2017 is er bij Redhead een Pacemaker geplaatst, duurde 35 minuten onder plaatselijke verdoving.
24-04-2017 Het lijkt inmiddels dat ik weer meer energie heb sinds lange tijd.
Bijgevoegde foto is van een soortgelijke willekeurige pacemaker, foto is van internet gehaald.

Een Pacemaker kan worden uitgelezen en worden gecorrigeerd van buitenaf. Hacken is dus mogelijk.
Blijkbaar is tot nu toe geen rottigheid uitgehaald zover bekend. 
Het gevaar bestaat dus wel en zou moeten kunnen worden voorkomen door een extra standaard beveiliging als die er al niet zou zijn.

Wie weet er meer van?

14 Juli 2017
Zo als het er nu uitziet is de werking voor mij een uitkomst geweest. weer erg veel energie sinds jaren.
Er is verder niets merkbaar wat de werking betreft.
Na de laatste controle is er gemeld dat er ongeveer 1% activiteit is gemeten, ongeveer 1 keer per 1,5 minuut gemiddeld.
Verwachte gebruikstijd is vermoedelijk 11 jaar.

Mei 2018 
In December 2017 is geconstateerd via controle gedurende de nacht (thuis) dat er een 6 uur durende ritmestoring is geweest.
Medicijnen zijn aangepast en er is verzocht om mee te doen met een wereldstudie “Artesia studie” 
Ik doe hier aan mee en zal hopelijk de hele periode van vier jaar kunnen duren.
3 pillen per dag welke ook placebo kunnen zijn.
Dit mag allemaal gewoon doorgaan meteen pacemaker.

In de loop van 2018 heb ik weer eens een Tia gekregen op de ochtend dat ik weer een chemo behandeling zou krijgen.
In het ziekenhuis aangekomen werd er direct actie ondernomen met een scan.
De benodigde medicatie was afhankelijk van mijn medicijn gebruik.
De Artsen van de “Artesia studie” wilden onder geen beding zeggen wat ik voor medicijnen gebruikte voor die studie. (medicijn of placebo)
Om die reden ben ik per direct gestopt met dit project aangezien ik het niet verantwoord vind dat er geen juiste medicijnen kunnen worden toegediend in geval van nood. Dit was nood.
Hartchirurg ziekenhuis Rijstate, “Artesia studie” Utrecht en “Artesia studie” Amerika zouden zijn benaderd, maar niets willen vertellen.

Het hebben van de pacemaker is voor mij niet merkbaar, gelukkig.</rev>
    </revisions>
   </page>
  </pages>
 </query>
</api>