Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k (CAPSLOCKDAY (en rayday, maar dat terzijde))
Regel 12: Regel 12:
 
}}
 
}}
  
De metameet, 2-wekelijkse vergadering, is een gezellige bijeenkomst om bij te praten. Per onderwerp is ongeveer 5 minuten gereserveerd (voor project-demo's langer) om het te hebben over belangrijke zaken die met Hack42 te maken hebben.
+
cAPSLOCKDAY :)
  
Notulen van de vorige keer zijn [[Bijeenkomst_in_de_Space_-_14_juni_2011|hier]] te vinden.
+
dE METAMEET, 2-WEKELIJKSE VERGADERING, IS EEN GEZELLIGE BIJEENKOMST OM BIJ TE PRATEN. pER ONDERWERP IS ONGEVEER 5 MINUTEN GERESERVEERD (VOOR PROJECT-DEMO'S LANGER) OM HET TE HEBBEN OVER BELANGRIJKE ZAKEN DIE MET hACK42 TE MAKEN HEBBEN.  
  
=== Agenda: What happened ===
+
nOTULEN VAN DE VORIGE KEER ZIJN [[bIJEENKOMST_IN_DE_sPACE_-_14_JUNI_2011|HIER]] TE VINDEN.
* Informatie van 1 van de penningmeesters over 3D facturen
+
* Nieuwe mate?
+
** Die is er
+
* Meukbeheer met nieuwe stickers; de '''boze stickers''' met de tekst: ''Nog 4^2 dagen... dan is het weg! Dit object ligt hier al te lang. Als niemand het claimt en elders opbergt, wordt het binnen een paar dagen afgevoerd. Datum: ...''
+
** Wie mist er al iets?
+
* Storage
+
** Weinig beheer, meer documentatie
+
* Projectkast
+
** Opslag ipv tafels
+
* Rennen door acties vorige week
+
  
=== Agenda: What should happen ===
+
=== aGENDA: wHAT HAPPENED ===
* Werving nieuwe deelnemers
+
* iNFORMATIE VAN 1 VAN DE PENNINGMEESTERS OVER 3d FACTUREN
** Gewoon doen.
+
* nIEUWE MATE?
* Inschrijven voor de tweede [[Hacktiviteit_-_Hack42_-_05_juli_2011|Hacktiviteit]]. Inschrijving sluit, vanwege inkoop MHO, op woensdag 29 juni om 23:59:59.
+
** dIE IS ER
 +
* mEUKBEHEER MET NIEUWE STICKERS; DE '''BOZE STICKERS''' MET DE TEKST: ''nOG 4^2 DAGEN... DAN IS HET WEG! dIT OBJECT LIGT HIER AL TE LANG. aLS NIEMAND HET CLAIMT EN ELDERS OPBERGT, WORDT HET BINNEN EEN PAAR DAGEN AFGEVOERD. dATUM: ...''
 +
** wIE MIST ER AL IETS?
 +
* sTORAGE
 +
** wEINIG BEHEER, MEER DOCUMENTATIE
 +
* pROJECTKAST
 +
** oPSLAG IPV TAFELS
 +
* rENNEN DOOR ACTIES VORIGE WEEK
  
=== Agenda: What is happening ===
+
=== aGENDA: wHAT SHOULD HAPPEN ===
* Stand / plannen museum
+
* wERVING NIEUWE DEELNEMERS
** wie wil wat doen?
+
** gEWOON DOEN.
* Project review
+
* iNSCHRIJVEN VOOR DE TWEEDE [[hACKTIVITEIT_-_hACK42_-_05_JULI_2011|hACKTIVITEIT]]. iNSCHRIJVING SLUIT, VANWEGE INKOOP mho, OP WOENSDAG 29 JUNI OM 23:59:59.
** Deckardt - Piratebox (?)
+
** Jouw project
+
  
* WHSNWV(S|E|P|M|D)G
+
=== aGENDA: wHAT IS HAPPENING ===
 +
* sTAND / PLANNEN MUSEUM
 +
** WIE WIL WAT DOEN?
 +
* pROJECT REVIEW
 +
** dECKARDT - pIRATEBOX (?)
 +
** jOUW PROJECT
  
* Rondvraag
+
* whsnwv(s|e|p|m|d)g
  
* Schoonmaken en opruimen: [[Corvee]] -- vele lichten maken handwerk
+
* rONDVRAAG
  
== Reminders ==
+
* sCHOONMAKEN EN OPRUIMEN: [[cORVEE]] -- VELE LICHTEN MAKEN HANDWERK
* '''Reminder voor onze gelimiteerde deelnemeractie: voor iedere nieuwe deelnemer die een deelnemer aanbrengt, 2 maanden gratis deelnemersschap! (voor de voorwaarden raadpleeg het bestuur)'''
+
* [[PlakDeStadVol]] posters en stickers liggen klaar, promoot ook de space door een poster (A4 of A3) bij je buurtsuper op de hangen.
+
  
 +
== rEMINDERS ==
 +
* '''rEMINDER VOOR ONZE GELIMITEERDE DEELNEMERACTIE: VOOR IEDERE NIEUWE DEELNEMER DIE EEN DEELNEMER AANBRENGT, 2 MAANDEN GRATIS DEELNEMERSSCHAP! (VOOR DE VOORWAARDEN RAADPLEEG HET BESTUUR)'''
 +
* [[pLAKdEsTADvOL]] POSTERS EN STICKERS LIGGEN KLAAR, PROMOOT OOK DE SPACE DOOR EEN POSTER (a4 OF a3) BIJ JE BUURTSUPER OP DE HANGEN.
  
== Wie ==
 
Aanmelden? Zet je naam op de lijst! Als je ook wilt eten in de space kun je iets voor in de microbeep [[winkel|meenemen]].
 
  
* [[Gebruiker:BugBlue|BugBlue]]
+
== wIE ==
* [[Gebruiker:Stoneshop|Stoneshop]]
+
aANMELDEN? zET JE NAAM OP DE LIJST! aLS JE OOK WILT ETEN IN DE SPACE KUN JE IETS VOOR IN DE MICROBEEP [[WINKEL|MEENEMEN]].
* [[Gebruiker:Moem|Moem]]
+
* <nowiki>~</nowiki>[[Gebruiker:CookieMonster|CookieMonster]]<nowiki>~</nowiki> <span style="font-size:84%">(mits onverhinderd door onweer)</span>
+
* [[Gebruiker:MacSimski|macsimski]]
+
* [[Gebruiker:WitchDoc|WitchDoc]]
+
* (uw 3 tildes <nowiki>~~~</nowiki> hier)
+
* [[Gebruiker:Stitch|Stitch]] via satellietverbinding uit Den Haag
+
  
 +
* [[gEBRUIKER:bUGbLUE|bUGbLUE]]
 +
* [[gEBRUIKER:sTONESHOP|sTONESHOP]]
 +
* [[gEBRUIKER:mOEM|mOEM]]
 +
* <NOWIKI>~</NOWIKI>[[gEBRUIKER:cOOKIEmONSTER|cOOKIEmONSTER]]<NOWIKI>~</NOWIKI> <SPAN STYLE="FONT-SIZE:84%">(MITS ONVERHINDERD DOOR ONWEER)</SPAN>
 +
* [[gEBRUIKER:mACsIMSKI|MACSIMSKI]]
 +
* [[gEBRUIKER:wITCHdOC|wITCHdOC]]
 +
* (UW 3 TILDES <NOWIKI>~~~</NOWIKI> HIER)
 +
* [[gEBRUIKER:sTITCH|sTITCH]] VIA SATELLIETVERBINDING UIT dEN hAAG
  
__NOTOC__
+
 
 +
__notoc__

Versie van 28 jun 2011 om 13:27

Meeting: Bijeenkomst 28 juni 2011
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Hack42 2011 hitb.024.png
Naam Bijeenkomst 28 juni 2011
Locatie Hack42, Hackerspace Arnhem
Ruimte Lezingenzaal
Datum juni 28, 2011 20:00:00 - juni 28, 2011 21:30:00
Contact RickDeckardt
Info Om de week Meet&Greet
Voorzitter - Vorige bijeenkomst: Bijeenkomst in de Space - 14 juni 2011
Volgende bijeenkomst Bijeenkomst in de Space - 12 juli 2011
Hack42_2011_hitb.024.png File:Hack42_2011_hitb.024.png


cAPSLOCKDAY :)

dE METAMEET, 2-WEKELIJKSE VERGADERING, IS EEN GEZELLIGE BIJEENKOMST OM BIJ TE PRATEN. pER ONDERWERP IS ONGEVEER 5 MINUTEN GERESERVEERD (VOOR PROJECT-DEMO'S LANGER) OM HET TE HEBBEN OVER BELANGRIJKE ZAKEN DIE MET hACK42 TE MAKEN HEBBEN.

nOTULEN VAN DE VORIGE KEER ZIJN HIER TE VINDEN.

aGENDA: wHAT HAPPENED

 • iNFORMATIE VAN 1 VAN DE PENNINGMEESTERS OVER 3d FACTUREN
 • nIEUWE MATE?
  • dIE IS ER
 • mEUKBEHEER MET NIEUWE STICKERS; DE BOZE STICKERS MET DE TEKST: nOG 4^2 DAGEN... DAN IS HET WEG! dIT OBJECT LIGT HIER AL TE LANG. aLS NIEMAND HET CLAIMT EN ELDERS OPBERGT, WORDT HET BINNEN EEN PAAR DAGEN AFGEVOERD. dATUM: ...
  • wIE MIST ER AL IETS?
 • sTORAGE
  • wEINIG BEHEER, MEER DOCUMENTATIE
 • pROJECTKAST
  • oPSLAG IPV TAFELS
 • rENNEN DOOR ACTIES VORIGE WEEK

aGENDA: wHAT SHOULD HAPPEN

 • wERVING NIEUWE DEELNEMERS
  • gEWOON DOEN.
 • iNSCHRIJVEN VOOR DE TWEEDE hACKTIVITEIT. iNSCHRIJVING SLUIT, VANWEGE INKOOP mho, OP WOENSDAG 29 JUNI OM 23:59:59.

aGENDA: wHAT IS HAPPENING

 • sTAND / PLANNEN MUSEUM
  • WIE WIL WAT DOEN?
 • pROJECT REVIEW
  • dECKARDT - pIRATEBOX (?)
  • jOUW PROJECT
 • whsnwv(s|e|p|m|d)g
 • rONDVRAAG
 • sCHOONMAKEN EN OPRUIMEN: cORVEE -- VELE LICHTEN MAKEN HANDWERK

rEMINDERS

 • rEMINDER VOOR ONZE GELIMITEERDE DEELNEMERACTIE: VOOR IEDERE NIEUWE DEELNEMER DIE EEN DEELNEMER AANBRENGT, 2 MAANDEN GRATIS DEELNEMERSSCHAP! (VOOR DE VOORWAARDEN RAADPLEEG HET BESTUUR)
 • pLAKdEsTADvOL POSTERS EN STICKERS LIGGEN KLAAR, PROMOOT OOK DE SPACE DOOR EEN POSTER (a4 OF a3) BIJ JE BUURTSUPER OP DE HANGEN.


wIE

aANMELDEN? zET JE NAAM OP DE LIJST! aLS JE OOK WILT ETEN IN DE SPACE KUN JE IETS VOOR IN DE MICROBEEP MEENEMEN.