Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
Regel 3: Regel 3:
 
|Type=Meeting
 
|Type=Meeting
 
|Location=Flexlab
 
|Location=Flexlab
|StartDate=juni 20, 2017 20:00:00
+
|StartDate=juni 20, 2017 01:00:00
|EndDate=juni 20, 2017 22:00:00
+
|EndDate=juni 20, 2017 01:00:00
|Contact=Spider
+
|Contact=Bestuur
 
|Info=Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
 
|Info=Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
 
|Picture=Vrijland_Lurwah.jpg
 
|Picture=Vrijland_Lurwah.jpg
 
}}
 
}}
 
 
 
<!--
 
<!--
 
Bijeenkomsten kunnen aangemaakt worden met de template op: https://hack42.nl/wiki/Sjabloon:Bijeenkomst
 
Bijeenkomsten kunnen aangemaakt worden met de template op: https://hack42.nl/wiki/Sjabloon:Bijeenkomst

Huidige versie van 30 okt 2018 om 18:52

Meeting: Bijeenkomst 20 juni 2017
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Vrijland Lurwah.jpg
Naam Bijeenkomst 20 juni 2017
Locatie Flexlab
Datum juni 20, 2017 01:00:00 - juni 20, 2017 01:00:00
Contact Bestuur
Info Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Vrijland_Lurwah.jpg File:Vrijland_Lurwah.jpg


De vergadering begint om 20:00 uur en eindigt om uiterlijk 22:00 uur.

Het verslag van de vorige keer is hier te vinden.

Agenda

2016

 • Jaarverslag 2016
 • Presentatie financien
 • Bar verslag 2016

2017

 • Plannen voor het komende jaar
  • Bar
  • Museum
  • Werkruimten
  • Opslag
  • Waar willen we in investeren?

Aanwezigen

Aanmelden? Afmelden? Zet je naam op de lijst! Als je ook wilt eten in de space kun je iets voor in de microbeep meenemen.

Ik kom wel

Ik kom niet

Verslag

Deelnemersvergadering start om 20:05 uur

Aanwezig: 3 bestuursleden + 15 deelnemers + 1 gast

De voorzitter opent de vergadering en deelt ijsjes uit.

2016

 • Jaarverslag 2016

De penningmeester laat een paar plaatjes zien van activiteiten uit 2016, waaronder de verhuizing, het klussen in Vrijland en de evenementen zoals Weekend van de Wetenschap + Hack in de Bank en wat dingetjes van Beehive.

 • Presentatie financien

De penningmeester laat een aantal dia's zien; van Activa, Passiva, Liquiditeit, Inkomsten, Uitgaven, Begroting en Uitgaven deelnemersbijdragen zoals ook zichtbaar zijn in het Jaarverslag 2016. Toegevoegd leuk feitje: we zijn in 2016 15% tot 30% geopend geweest!

QA:

 • Als we geen leningen hebben waarom hebben we dan Vreemd Vermogen? Dit zijn de vooruitbetaalde deelnemersbijdragen. Op dat moment waren die nog niet van de space en daarom Vreemd Vermogen.
 • Als we alles met elkaar verrekeningen heeft de verhuizing dus zo'n 10K gekost? Nee, eerder 7,5K vanwege nog te verkopen rolcontainers.
 • Het verlies van 2016 komt ook grotendeels door de hogere huur? Ja, het huurverschil is hoger, aan de andere kant hebben we sommige andere kosten niet meer (zoals internet en stookkosten). Het verschil in huur lag voornamelijk aan het andere pand.
 • Als gebouwinrichting, inrichting en verhuizing uit de percentages halen, komen we dan wel op of onder 100% uit? Nee, vorig jaar is meer uitgegeven, maar dat kon, want daar hebben we buffer voor.
 • Gaan we dan de komende jaren wel kunnen sparen? Ja, we zijn uitgegaan van minder deelnemers en hebben er nu al meer dan begroot en ook meer donaties.
 • Bij hoeveel deelnemers komen we in de problemen? Ongeveer 42.
 • In dit verslag is niets opgenomen over de geldstromen van de bar? Dat klopt, het beheer van de bar ligt buiten de stichting.
 • Hebben wij een ANBI status en willen wij een ANBI status? Ja, dat willen wij, maar hebben wij nog niet. Het jaarverslag is hier ook op geschreven. De statuten zijn daarvoor gelukkig ook geschikt en hoeven niet te worden aangepast. Als het jaarverslag akkoord is wordt een ANBI-pagina gemaakt waarop de gegevens gezamenlijk staan.


tien minuten pauze


2017/18

Plannen voor het komende jaar

 • Bar
  • Uylie heeft bij het overnemen van de bar aangegeven bij het bestuur dat zij het niet fijn vindt dat de bargelden op haar persoonlijke bankrekening komen. Dat vonden wij begrijpelijk en daarom is voor de bar een losse Bunq bankrekening aangemaakt. Dit heeft als gevolg dat de bargelden op naam van de stichting komen te staan en we daar dus ook een boekhouding voor moeten voeren. Verder blijft het barbeheer hetzelfde, Uylie regelt de inkopen en kan gelden uitgeven waar dat nodig is. Een ander gevolg is dat de bar geen alcohol mag verkopen, Arnhem is een van de duurste gemeenten om een horecawetvergunning aan te vragen, dat is het niet waard. Ook gezien het project Beehive willen we ons hierin graag aan de regels houden. Daarom mag er dus wel alcohol in de space zijn en gedronken worden, maar het mag niet worden verkocht.
 • De voorzitter stelt een open vraag aan de aanwezige deelnemers: wat willen jullie komende jaar qua ruimtes van de space?
  • Een metaalwerkplaats? Er zijn meerdere deelnemers mee bezig, zou leuk zijn als daar ruimte voor is. Bij voorkeur op de begane grond omdat dergelijke machines erg zwaar zijn en materiaal naar boven krijgen lastig is. Voorzitter: een extra ruimte op de begane grond kost eventueel ook meer huur? Is dat het waard? Antwoord: meerdere deelnemers geven aan hun maandelijkse bijdrage hiervoor wel te willen verhogen.
  • Biologische dingen? Benodigheden: koelkasten/water. Voor projecten.
  • Gezamenlijk dingen doen.
 • Museum

De vergaderruimte en gang beneden worden gebruikt als tentoonstellingsruimtes. De lange roze kamer is momenteel nog steeds opslag van dozen. Dat is zonde van de ruimte. Bix: na sha aan beginnen met scannen. Spider: ik heb al vaak gezegd te willen helpen, maar dat wordt steeds afgeketst. Waarom lukt het na sha wel? En waarom mag niemand helpen? Bix: omdat er geen plan is voor na het scannen, de gescande documenten kunnen nergens naartoe en aan volle laptops hebben we niets. Penningmeester: hoeveel harde schijven zijn hiervoor nodig? er is projectenbudget. Bix/Denz: als alles gescand is kan zeker de helft van de dozen weg en is die ruimte te gebruiken voor tentoonstelling.

 • Repair cafe Arnhem

Zijn daar contacten mee? Daar komen mensen met interessante problemen, misschien zijn er deelnemers die het leuk vinden daarbij te helpen? Bestuur: als je weet wanneer de volgende is, stuur dan een mail naar de mailinglist met wanneer dat is en wat er van ons verwacht wordt en of er gereedschap meegenomen moet worden. Dan kunnen geinteresseerde deelnemers zich daarvoor aanmelden.

Deelnemersvergadering gesloten om 21:30 uur.