Uit Hack42
< Gebruiker:Hack42
Versie door Lurwah (overleg | bijdragen) op 17 mei 2024 om 13:06 (Lurwah heeft pagina Butterfly puzzle hernoemd naar Gebruiker:Hack42/Butterfly puzzle)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Project: Butterfly Puzzle
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Butterfly puzzle Picture.jpg

Butterfly Puzzle

Naam Butterfly Puzzle
Door Moem, Eightdot, SA007, WitchDoc, PeterKKN
Status Afgerond
Madskillz lassen schilderen elektronica software
Doel / Omschrijving
Butterfly puzzle voor Escape Room Rozet
Alle Projecten - Project Toevoegen
File:Butterfly puzzle_Picture.jpg noez

code:

#include "Adafruit_WS2801.h"
//#include "Color.h"
#include "SPI.h" // Comment out this line if using Trinket or Gemma
#define MAX_DEVIATION 80
#define NUMPIXELS 24

#define CLK 2
#define DAT 3
#define OUT 16

typedef uint32_t Color;

// Set the first variable to the NUMBER of pixels. 25 = 25 pixels in a row
Adafruit_WS2801 strip1 = Adafruit_WS2801(NUMPIXELS, CLK, DAT);

Color off = 0x00000000; // Color(0, 0, 0);
Color red = 0x00ff0000; //Color(255, 0, 0);
Color grn = 0x0000ff00; //Color(0, 255, 0);

/* top views
 * BOARD LAYOUT
 * ------------------
 * |        |   
 * | A9  A0  A3 |  9=A9
 * |        |
 * | A8  A2  A7 |  6=A7 8=A8
 * |        |
 * | NC  A1  A6 |  4=A6
 * |        |
 * ------------------
 *
 * TYPE LAYOUT
 * ------------------
 * |        |   
 * |  1  2  2 |  
 * |        |
 * |  1  4  3 |  
 * |        |
 * |  NC  1  3 |  
 * |        |
 * ------------------
 *
 * READING ORDER
 * ------------------
 * |        |   
 * |  0  1  2 |
 * |        |
 * |  3  4  5 |
 * |        |
 * |  NC  6  7 |
 * |        |
 * ------------------
 *
 */
 


//uint8_t order[8] = {2, 3, 3, 2, 4, 1, 1, 1};
uint8_t order[8] = {1, 2, 2, 1, 4, 3, 1, 3};
uint8_t analog_channels[8] = {A9, A0, A3, A8, A2, A7, A1, A6};

//         white blue ^red  _red 
//uint8_t val[4] = {204, 408, 612, 816};
#define TYPE1L 677    //red down
#define TYPE2L 375    //blue
#define TYPE3L 204    //white
#define TYPE4L 532    //red top
#define TYPE1H 816    //red down
#define TYPE2H 408    //blue
#define TYPE3H 216    //white
#define TYPE4H 612    //red top
#define TYPEX 816    //defective open circuit
uint16_t lval[4] = {TYPE1L, TYPE2L, TYPE3L, TYPE4L};
uint16_t hval[4] = {TYPE1H, TYPE2H, TYPE3H, TYPE4H};
uint8_t state;

void myprints(char * str)
{
 if(Serial)
 {
  Serial.print(str);
 }
}
void myprintc(char str)
{
 if(Serial)
 {
  Serial.print(str);
 }
}
void myprinti(long int str)
{
 if(Serial)
 {
  Serial.print(str);
 }
}

void setup(void) {
 uint8_t i;
 // Initialize analog channels
 for(i=0; i<8; i++) {
  pinMode(analog_channels[i], INPUT);
 }
 // set pinMode for opto output
 pinMode(OUT, OUTPUT);
 // opto off
 digitalWrite(OUT, LOW); 
 // init state to wrong
 state=0;
 // initialize ledstrip
 strip1.begin();
 strip1.show();
 Serial.begin(9600);

 // All leds off.
 for(i=0; i<NUMPIXELS; i++) {
  strip1.setPixelColor(i, off);
 }
 strip1.show();

}
// no more Serial, will hang if not connected!
#define Serial qqqqq void loop() {
 uint8_t i, j, error=0, inserted=0, correct=0;
 uint16_t res=0;
 uint8_t ok=0;
 Color col=0;
 inserted =0;
 // for each butterfly (analog input)
 for(i=0; i<8; i++) {
  if((i % 3) == 0)
  {
   myprints("\nanalog: ");
   if(i==6)
     myprints("    ");
  }
  // read value
  res = analogRead(analog_channels[i]);
  myprintc(' ');
  myprinti(res);
  if (res < 128) {
   // possible shortcut, count as error
   error++;
   inserted++;
   myprintc('*');
  } else if(res > TYPEX-MAX_DEVIATION) {
   if (res < TYPEX + MAX_DEVIATION) {
    // possible open circuit, count as error
    error++;
    inserted++;
    myprintc('X');
   }
  } else {
   // a butterfly is inserted at this socket
   //get type
   j=order[i]-1;
   //for(j=1; j<5; j++) 
   {
    //check value //<s>test possible values to determine which type it is</s>
    if ((res < (hval[j]+MAX_DEVIATION)) && (res > (lval[j]-MAX_DEVIATION))) {
     // Count if this is the correct type
     correct++;
     myprintc('=');
    }else if (res < lval[j]-MAX_DEVIATION)
    {
     myprintc('-');
    }else if (res > hval[j]+MAX_DEVIATION)
    {
     myprintc('+');
    }
   } 
   // Count all inserted butterflies
   inserted++;
  } 
 }
 ok=0;  //assume not ok
 if (inserted > 7) {     //was 6
  // All butterflies were inserted
  // TODO error <=2 because testing.
  if((error <= 3) && ((error + correct) > 7)) {
   // Minimal amount correct (allow 2 defects), green leds & output high
   ok=2;
  } 
  else {
   // Not in correct order. red leds and output low
   ok=1;
  }
 }
 myprints(" ins:");
 myprinti(inserted);
 myprints(" err:");
 myprinti(error);
 myprints(" correct:");
 myprinti(correct);
 myprints(" OK:");
 myprinti(ok);
 
 myprints("\n");
 
 if(state != ok)
 {
  // All butterflies were inserted ok
  if(ok==2) {
   col = grn;
   j=HIGH;
  }else if(ok==1)
  {
   // Not in correct order. red leds and output low
   col = red;
   j=LOW;
  }else{
   // Not enough inserted (yet). leds and output low
   col = off;
   j=LOW;
  }
  // turn on the leds
  for(i=0; i<NUMPIXELS; i++) {
   strip1.setPixelColor(i, col);
  }
  strip1.show();
  // set ooutput
  digitalWrite(OUT, j);
  state = ok;
 } else {
  for(i=0; i<NUMPIXELS; i++) {
   strip1.setPixelColor(i, off);
  }
  strip1.show();
  digitalWrite(OUT, LOW);
 }
 delay(500);
}