Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken

Nog op te stellen.


HUISREGELS HACK42

 1. Niet overnachten in de space
 2. Stuff in je locker of je krat is van jou
 3. Overige stuff moet correct gelabeled zijn anders mag er alles mee
 4. Bij de bar max €13.37 rood staan bij de bar
 5. 28 dagen niks met project gedaan, dan worden de parts verbeurt verklaard
 6. Geen gebruik van harddrugs, softdrugs of overige verboden middelen
 7. Er mag niet in de space gerookt worden
 8. Illegale handelingen handelingen
 9. Binnen de space ben je niet extra beschermd tegen de NL wet
 10. Gereedschappen blijven in de space mits ze van de space zijn
 11. Werkzaamheden (solderen/zagen) in de daarvoor bestemde ruimtes
 12. Ruim je eigen rommel op als je ermee klaar bent!!!!!!1111oneoneeeneenelfhonderdenelf
 13. Er is geen regel 13)
 14. U behoort de instructies van het bestuur direct op te volgen
 15. Bij onduidelijkheid beslist het bestuur
 16. Gebruik van apparatuur is op eigen risico
 17. Het bouwen van nucleaire toepassingen is niet toegestaan
 18. Spelen met radioactief materiaal is toegestaan mits er geen besmetting plaatsvindt
 19. Explosieven mogen alleen buiten worden afgestoken
 20. Bij het constateren van het bezit van drugs en/of wapens bij deelnemers volgt onmiddellijke beëindiging van het deelnemersschap.
 21. Iedere deelnemer behoort de huisregels te kennen
 22. Respecteer andersmans spullen
 23. Witte sportsokken zijn uit den boze
 24. Het dienstdoende personeel dient labjassen te dragen (tap/bar)
 25. Wees ten alle tijden beleefd en beschaafd
 26. Niet achter de bar komen als je geen bardienst draait
 27. Alleen deelnemers mogen in de deelnemersruimte komen, niet deelnemers alleen onder begeleiding van een deelnemer
 28. Een deelnemer die een niet-deelnemer introduceert draagt verantwoordelijk voor diens gedrag en is verplicht toe te zien dat ook hij/zij zich aan de regels houdt.
 29. Bij frequent bezoek (binnen 1 maand > 2x) dient de niet-deelnemer deelnemer te worden.
 30. Tussen 22:00 tot 9:00 niet meer dan 25 dBA ter hoogte van het hek
 31. Er is geen regel 31) speciaal voor mensen dyslexie
 32. U dient minimaal 3 talen te beheersen, NL, C++, Bash, Perl...
 33. Voordat je een foto maakt van anderen, dien je toestemming van ze te hebben, met uitzondering tijdens evenementen
 34. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel materiele e/o inmateriele schade
 35. U bent verplicht de veiligheidsvoorschriften op te volgen
 36. Speciaal gereedschap waarvoor een instructie verplicht is mag niet voordat de instructie is gegeven gebruikt worden
 37. Uit veiligheidsoverwegingen word zowel binnen als buiten gebruik gemaakt van camera’s
 38. Huisregels ten alle tijden door het bestuur gewijzigd worden
 39. Voetbal mag niet in de space gekeken worden
 40. Je bent welkom vanaf 18 jaar
 41. Geen overlast veroorzaken
 42. Er mag alleen rechtenvrije muziek worden gedraait
 43. What happens in the space, stays in the space