Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken

Nog op te stellen.


HUISREGELS HACK42

 1. Het is niet toegestaan te overnachten in de space
 2. Het is voor 18- deelnemers alleen toegestaan de space te betreden onder begeleiding van een 18+ deelnemer
 3. Betreden van de space is volledig op eigen risico
 4. Alleen spullen in je locker of krat zijn van jou
 5. Overige spullen moeten correct gelabeled zijn, anders mag iedere deelnemer het gebruiken
 6. Iedere deelnemer mag bij de bar maximaal €13.37 rood staan
 7. Als er 28 dagen niets met een project gedaan is, wordt het eigendom van de stichting
 8. Geen gebruik van harddrugs, softdrugs of overige verboden middelen
 9. Er mag niet in de space gerookt worden
 10. Illegale handelingen zijn ook in de space illegaal
 11. Binnen de space ben je niet extra beschermd tegen de Nederlandse wet
 12. Gereedschappen blijven in de space mits ze van de space zijn
 13. Er is geen regel 13
 14. Werkzaamheden (solderen/zagen) in de daarvoor bestemde ruimtes
 15. Ruim je spullen en rommel op (als je ermee klaar bent)!!!!!!1111oneoneeeneenelfhonderdenelf
 16. Iedereen behoort de instructies van het bestuur direct op te volgen
 17. Bij onduidelijkheid beslist het bestuur
 18. Gebruik van apparatuur is op eigen risico
 19. Het bouwen van nucleaire toepassingen is niet toegestaan
 20. Spelen met radioactief materiaal is toegestaan mits er geen besmetting plaatsvindt
 21. Explosieven mogen alleen buiten worden afgestoken
 22. Bij het constateren van het bezit van drugs en/of wapens bij deelnemers volgt onmiddellijke beëindiging van het deelnemersschap
 23. Iedere deelnemer behoort de huisregels te kennen
 24. Respecteer andersmans spullen
 25. Witte sportsokken zijn uit den boze
 26. De dienstdoende deelnemers (Bar/Sleutel) dienen labjassen te dragen
 27. Wees te allen tijde beleefd en beschaafd
 28. Alleen deelnemers die bardienst draaien komen achter de bar
 29. Alleen deelnemers mogen in de deelnemersruimte komen, niet-deelnemers alleen onder begeleiding van een deelnemer
 30. Een deelnemer die een niet-deelnemer introduceert draagt verantwoordelijk voor diens gedrag en is verplicht toe te zien dat ook hij/zij zich aan de regels houdt
 31. Bij frequent bezoek (binnen 1 maand > 2x) dient de niet-deelnemer deelnemer te worden
 32. Tussen 22:00 tot 9:00 niet meer dan 25 dBA ter hoogte van het hek
 33. Er is geen regel 31. Speciaal voor mensen disl... dyslek... woordblindheid
 34. U dient minimaal 3 talen te beheersen: Nederlands, C++, Bash, Perl...
 35. Voordat je een foto maakt van anderen, dien je toestemming van ze te hebben, behalve tijdens evenementen
 36. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, materiële e/o immateriële schade
 37. U bent verplicht de veiligheidsvoorschriften op te volgen
 38. Speciaal gereedschap waarvoor een instructie nodig is mag niet zonder instructie gebruikt worden
 39. Uit veiligheidsoverwegingen wordt zowel binnen als buiten gebruik gemaakt van camera’s
 40. Huisregels kunnen te allen tijde door het bestuur gewijzigd worden
 41. Voetbal mag niet in de space gekeken worden
 42. Je bent welkom als deelnemer vanaf 18 jaar
 43. Veroorzaak geen overlast
 44. Er mag alleen rechtenvrije muziek in de space worden gedraaid
 45. What happens in the space, stays in the space