Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken

Let op! Nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen is het wellicht nodig uw browsercache te legen.

 • Firefox / Safari: houd Shift ingedrukt terwijl u op Vernieuwen klikt of druk op Ctrl-F5 of Ctrl-R (⌘-Shift-R op een Mac)
 • Google Chrome: druk op Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R op een Mac)
 • Internet Explorer: houd Ctrl ingedrukt terwijl u op Vernieuwen klikt of druk op Ctrl-F5
 • Opera: leeg uw cache in Extra → Voorkeuren
/* JavaScript die hier wordt geplaatst heeft invloed op alle pagina's voor alle gebruikers */
jQuery().ready(function() {
  getEditToken();
  user = wgUserName;
  if (user) {
    var titles = jQuery('#Ik_kom_wel,#Ik_kom_niet,#Ik_kom_misschien,#Animo,#Aanwezig,#Afwezig,#Wie,#Wie_niet,#Wie_misschien');
    titles.each(function() {
      var $title = jQuery(this).parent();
      var $siblings = $title.nextUntil('h1,h2,h3,h4,h5,h6');
      var $ul = $siblings.filter('ul:first');
      var alreadyInList = $ul.find('li a:contains("'+user+'")').length > 0;
      if ( ! alreadyInList) {
        if ( ! $ul.length) {
          $ul = jQuery('<ul>').insertAfter($title);
        }
        addAddUserButton($title, $ul);
      }
    });
  }
});

function getEditToken() {
  jQuery.getJSON(
    wgScriptPath + '/api.php?',
    {
      action: 'query',
      prop: 'info',
      intoken: 'edit',
      titles: 'Main Page',
      indexpageids: '',
      format: 'json'
    },
    function( data ) {
      if ( data.query.pages && data.query.pageids ) {
        var pageid = data.query.pageids[0];
        wgEditToken = data.query.pages[pageid].edittoken;
      }
    }
  )
}

function addAddUserButton($title, $ul) {
  var button = jQuery('<input type="button" value="'+user+'"/>');
  var textField = jQuery('<input type="text" value="+soep, oid" />');
  $ul.append('<li>').append(button, textField);

  button.click(function() {
    var comment = textField.attr('value');
    if (comment == '+soep, oid')
      comment = '';
    ajaxSubmitUserAndComment($title, comment);
  });

  textField
    .css({color: 'lightgray'}) // TODO: use CSS class instead?
    .focus(function() {
      if (this.value == '+soep, oid')
        jQuery(this).val('').css({color: 'black'});
    })
    .blur(function() {
      if (this.value == '')
        jQuery(this).val('+soep, oid').css({color: 'lightgray'});
    });
}

function ajaxSubmitUserAndComment($title, comment) {
  var section_id = $title.children('span a').attr('href').match(/section=([0-9]+)/)[1];
  jQuery.ajax({
    url: wgScriptPath + '/api.php',
    data: {
      format: 'json',
      action: 'edit',
      title: wgPageName,
      minor: true,
      summary: 'Naam toegevoegd via button',
      section: section_id,
      appendtext: '\n* {{Mentioneduserbutton|' + wgUserName + '}}' + comment,
      token: wgEditToken
    },
    dataType: 'json',
    type: 'POST',
    success: function(data) {
      window.location.href = window.location.href + '?' + new Date().getTime();
      window.location.reload(true);
    },
    error: function(xhr) {
      alert('Error: iets is mis gegaan, herlaad pagina en probeer opnieuw.');
    }
  });
}