Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De actuele waardes in deze API worden bepaald door de Spacestate. Zie ook OpenHeatmap.

Achtergrondinfo: SpaceStateSwitch project

Spacestate API

Is hack42 open? Zie:

Spacestate website: state

Details: http://hack42.nl/spacestate/json.php

Applicaties gebouwd op de spacestate api

Spacestate XSS op je site:
<iframe width="390" height="50" scrolling="no" style="border: none;" src="https://hack42.nl/spacestate/"></iframe>

Zie ook