Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken

Nog op te stellen.


HUISREGELS HACK42

 1. Het is niet toegestaan te overnachten in de space.
 2. Het is voor 18- deelnemers alleen toegestaan de space te betreden onder begeleiding van een 18+ deelnemer.
 3. Betreden van de space is volledig op eigen risico.
 4. Alleen spullen in je locker of krat zijn van jou.
 5. Overige spullen moeten correct gelabeled zijn, anders mag iedere deelnemer het gebruiken.
 6. Iedere deelnemer mag bij de bar maximaal €13.37 rood staan.
 7. Als er 28 dagen niets met een project gedaan is, wordt het eigendom van de stichting.
 8. Geen gebruik van harddrugs, softdrugs of overige verboden middelen.
 9. Er mag niet in de space gerookt worden.
 10. Illegale handelingen zijn ook in de space illegaal.
 11. Binnen de space ben je niet extra beschermd tegen de Nederlandse wet.
 12. Gereedschappen blijven in de space mits ze van de space zijn.
 13. Er is geen regel 13.
 14. Werkzaamheden (solderen/zagen) in de daarvoor bestemde ruimtes.
 15. Ruim je spullen en rommel op (als je ermee klaar bent)!!!!!!1111oneoneeeneenelfhonderdenelf
 16. Iedereen behoort de instructies van het bestuur direct op te volgen.
 17. Bij onduidelijkheid beslist het bestuur.
 18. Gebruik van apparatuur is op eigen risico.
 19. Het bouwen van nucleaire toepassingen is niet toegestaan.
 20. Spelen met radioactief materiaal is toegestaan mits er geen besmetting plaatsvindt.
 21. Explosieven mogen alleen buiten worden afgestoken.
 22. Bij het constateren van het bezit van drugs en/of wapens bij deelnemers volgt onmiddellijke beëindiging van het deelnemersschap.
 23. Iedere deelnemer behoort de huisregels te kennen.
 24. Respecteer andersmans spullen.
 25. Witte sportsokken zijn uit den boze.
 26. De dienstdoende deelnemers (Bar/Sleutel) dienen labjassen te dragen.
 27. Wees te allen tijde beleefd en beschaafd.
 28. Alleen deelnemers die bardienst draaien komen achter de bar.
 29. Alleen deelnemers mogen in de deelnemersruimte komen, niet-deelnemers alleen onder begeleiding van een deelnemer
 30. Een deelnemer die een niet-deelnemer introduceert draagt verantwoordelijk voor diens gedrag en is verplicht toe te zien dat ook hij/zij zich aan de regels houdt.
 31. Bij frequent bezoek (binnen 1 maand > 2x) dient de niet-deelnemer deelnemer te worden.
 32. Tussen 22:00 tot 9:00 niet meer dan 25 dBA ter hoogte van het hek
 33. Er is geen regel 31. Speciaal voor mensen disl... dyslek... woordblindheid.
 34. U dient minimaal 3 talen te beheersen: Nederlands, C++, Bash, Perl...
 35. Voordat je een foto maakt van anderen, dien je toestemming van ze te hebben, behalve tijdens evenementen.
 36. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, materiële e/o immateriële schade.
 37. U bent verplicht de veiligheidsvoorschriften op te volgen.
 38. Speciaal gereedschap waarvoor een instructie nodig is mag niet zonder instructie gebruikt worden.
 39. Uit veiligheidsoverwegingen wordt zowel binnen als buiten gebruik gemaakt van camera’s.
 40. Huisregels kunnen te allen tijde door het bestuur gewijzigd worden.
 41. Voetbal mag niet in de space gekeken worden.
 42. Je bent welkom als deelnemer vanaf 18 jaar.
 43. Veroorzaak geen overlast aan anderen.
 44. Er mag alleen rechtenvrije muziek in de space worden gedraaid.
 45. What happens in the space, stays in the space.