Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
k (voortschrijnend inzicht in de code van deze meuk.)
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 2: Regel 2:
 
jQuery().ready(function() {
 
jQuery().ready(function() {
 
     euros();
 
     euros();
 +
    createiFrameMap();
 
     getEditToken();
 
     getEditToken();
 
     user = wgUserName;
 
     user = wgUserName;
Regel 20: Regel 21:
 
     }
 
     }
 
});
 
});
 +
 +
function createiFrameMap(){
 +
  my_div = document.getElementById("iframe_example");
 +
  if (my_div === undefined || my_div === null)
 +
    return;
 +
  var ifrm = document.createElement("iframe");
 +
  ifrm.setAttribute("src", "https://hack42.nl/");
 +
  ifrm.style.width = "640px";
 +
  ifrm.style.height = "480px";
 +
  my_div.appendChild(ifrm);
 +
}
  
 
function euros(){
 
function euros(){

Huidige versie van 29 jun 2020 om 17:41

/* JavaScript die hier wordt geplaatst heeft invloed op alle pagina's voor alle gebruikers */
jQuery().ready(function() {
  euros();
  createiFrameMap();
  getEditToken();
  user = wgUserName;
  if (user) {
    var titles = jQuery('#Ik_kom_wel,#Ik_kom_niet,#Ik_kom_misschien,#Animo,#Aanwezig,#Afwezig,#Wie,#Wie_niet,#Wie_misschien');
    titles.each(function() {
      var $title = jQuery(this).parent();
      var $siblings = $title.nextUntil('h1,h2,h3,h4,h5,h6');
      var $ul = $siblings.filter('ul:first');
      var alreadyInList = $ul.find('li a:contains("'+user+'")').length > 0;
      if ( ! alreadyInList) {
        if ( ! $ul.length) {
          $ul = jQuery('<ul>').insertAfter($title);
        }
        addAddUserButton($title, $ul);
      }
    });
  }
});

function createiFrameMap(){
 my_div = document.getElementById("iframe_example");
 if (my_div === undefined || my_div === null)
  return;
 var ifrm = document.createElement("iframe");
 ifrm.setAttribute("src", "https://hack42.nl/");
 ifrm.style.width = "640px";
 ifrm.style.height = "480px";
 my_div.appendChild(ifrm);
}

function euros(){
  var body = document.body;
  var textContent = body.textContent || body.innerText;

  var myRegex = /(€)[0-9]{0,4}(,?\.?[0-9]{0,2})?/g;
  var myAmount = textContent.match(myRegex);

  if (myAmount){
  
  var myValue = 0.00;
  for(var i=0; i<myAmount.length; i++){
     myValue += parseFloat(myAmount[i].replace(",",".").replace("€",""));
  }

  if (document.getElementById("euros")){
    document.getElementById("euros").innerHTML = "€" + (Math.round(myValue * 100) / 100);
  }
  }
};

function getEditToken() {
  jQuery.getJSON(
    wgScriptPath + '/api.php?',
    {
      action: 'query',
      prop: 'info',
      intoken: 'edit',
      titles: 'Main Page',
      indexpageids: '',
      format: 'json'
    },
    function( data ) {
      if ( data.query.pages && data.query.pageids ) {
        var pageid = data.query.pageids[0];
        wgEditToken = data.query.pages[pageid].edittoken;
      }
    }
  )
}

function addAddUserButton($title, $ul) {
  var button = jQuery('<input type="button" value="'+user+'"/>');
  var textField = jQuery('<input type="text" value="+soep, oid" />');
  $ul.append(jQuery('<li>').append(button, textField));

  button.click(function() {
    var comment = textField.val();
    if (comment == '+soep, oid')
      comment = '';
    ajaxSubmitUserAndComment($title, comment);
  });

  textField
    .css({color: 'lightgray'}) // TODO: use CSS class instead?
    .focus(function() {
      if (this.value == '+soep, oid')
        jQuery(this).val('').css({color: 'black'});
    })
    .blur(function() {
      if (this.value == '')
        jQuery(this).val('+soep, oid').css({color: 'lightgray'});
    });
}

function ajaxSubmitUserAndComment($title, comment) {
  var $editButton = $title.find('span a');
  if ($editButton.length) {
    var section_id = $editButton.attr('href').match(/section=([0-9]+)/)[1];
    jQuery.ajax({
      url: wgScriptPath + '/api.php',
      data: {
        format: 'json',
        action: 'edit',
        title: wgPageName,
        minor: true,
        summary: 'Naam toegevoegd via button',
        section: section_id,
        appendtext: '\n* {{Mentioneduserbutton|' + wgUserName + '}}' + ' ' + comment,
        token: wgEditToken
      },
      dataType: 'json',
      type: 'POST',
      success: function(data) {
        window.location.href = window.location.href + '?' + new Date().getTime();
        window.location.reload(true);
      },
      error: function(xhr) {
        alert('Error: iets is mis gegaan, herlaad pagina en probeer opnieuw.');
      }
    });
  } else {
    alert('Error: iets is mis gegaan, herlaad pagina en probeer opnieuw.');
  }
}