Uit Hack42
Versie door Spider (overleg | bijdragen) op 7 aug 2016 om 10:40 (Nieuwe pagina aangemaakt met '===Opening=== Deelnemersvergadering geopend om 20:07 uur Lurwah opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanavond wordt het jaarverslag 2015 gepresenteerd. We...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Deelnemersvergadering geopend om 20:07 uur

Lurwah opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanavond wordt het jaarverslag 2015 gepresenteerd. We hebben ons best gedaan het verslag niet alleen over de saaie cijfers te laten gaan maar ook over de sociale gebeurtenissen.

Jaarverslag 2015

BugBlue neemt aan dat iedereen alles van tevoren gelezen heeft, dus scrolt door naar de financiele getallen en vraagt de vragen te bewaren tot het einde.

BugBlue legt nog eens kort uit wat op de eindbalans staat. Daarna kijkt hij naar de solvabiliteit, deze is positief. De stichting heeft bijna geen schulden en helemaal geen voorraden. Deze worden na aankoop direct op 0,00 gezet. Deze financiele waarden hebben niet te maken met de verzekering, waarvoor alles nog steeds waarde heeft. De betalingstermijn van debiteuren (deelnemersbijdragen) is met 59 dagen wat hoog. Zoals beschreven verwachten we dat dit in 2016 korter zal zijn.

En wat is er dan met het geld gedaan? Het verschil in begroting en realisatie van deelnemersbijdragen is te verantwoorden door de uitgeschreven wanbetalers. Daarnaast ligt BugBlue nog wat andere posten toe, die in het jaarverslag ook verder staan uitgelegd. De grootste verandering in de begroting van 2016 is de huur, dit is in de vorige deelnemersvergadering besproken. GebouwInrichting is een nieuwe post, dit zijn kosten die we maken aan het pand, die we niet mee kunnen nemen bij een volgende verhuizing. De post Inrichting is voor kosten die we maken aan Inrichting die we wel mee kunnen nemen. Ook een nieuwe post is de Postbus.

BugBlue laat zien waar de deelnemersbijdragen percentueel aan worden uitgegeven. Ondanks dat er ruim 33% "over" is, wordt over 2016 de bijdragen niet verlaagd of verhoogd. Gezien de kosten voor het nieuwe pand verwachten we dat dit volgend jaar in het negatief komt te staan omdat we op de spaarrekening gaan interen.

  • Vraag: hoelang kunnen we interen op de spaarrekening? Voldoende om als we alle deelnemers kwijtraken en de stichting op moeten heffen de huurperiode af kunnen kopen. Dat is natuurlijk het uiterste nood-scenario. Als we zo door blijven gaan zoals we nu gaan, is er niks aan de hand.
  • Vraag: is er geld voor projecten? Ja, er is altijd geld begroot voor projecten. Je kunt een verzoek voor project-financiering indienen bij het bestuur.
  • Vraag: de deelnemersaantal zijn lager geworden? Dit komt door de uitschrijvingen van wanbetalers. Ondertussen zijn er weer nieuwe bijgekomen, de huidige deelnemerstand is 49.
  • Vraag: is er een verslag van de vorige deelnemersvergadering in november? Gaat Spider zoeken, moet op de wiki staan. [EDIT: staat op overlegpagina]
  • Opmerking: leuk zo het jaarverslag! het overzicht met activiteiten levert leuke herinneringen op.
  • Opmerking: alle tweewekelijkse meetings noemen is misschien wat overkill.

Zeepkist

Jos vertelt dat een bepaalde natte droom van het pandenteam is om de space in het Koepel-complex te vestigen, zondag op EMF Camp geeft hij een inkijkje in de plannen die hiervoor in ontwikkeling zijn. Vanavond voor de deelnemers een iets groter inkijkje. Niet alles daarvan kan zomaar gedeelt worden, dat kan de plannen tegenwerken.

Jos laat een plattegrond zien. Het pand is momenteel van Rijksoverheid en het komt binnenkort op de markt. Jos en consorten willen een bod uitbrengen. Om deze natte droom te kunnen voltooien is er geld nodig, en een nieuwe stichting met een goed plan. Jos legt enthousiast uit wat de wilde plannen zijn die niet genotuleerd mogen worden. De verwachte tijdlijn, mocht alles lukken, is dat we misschien over drie jaar kunnen gaan nadenken over een mogelijke verhuizing. Of later zelfs nog. Momenteel is de nieuwe stichting een netwerk aan het verzamelen voor Raad van Advies. Dan wordt het plan verder afgemaakt en kunnen ze naar investeerders stappen.

Sluiting

Lurwah deelt mee dat corvee vanavond wordt overgeslagen. Omdat het zo laat is geworden is het beter nog even te genieten in de lounge. BugBlue bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Het is goed om te zien dat er zoveel deelnemers betrokken zijn, en dat midden in de vakantie.

Deelnemersvergadering gesloten om 21:14 uur