Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
Sekret!: 2K17 Inter-Hackerspaces X-Mas Swap Preparations
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Top secret.gif
Naam 2K17 Inter-Hackerspaces X-Mas Swap Preparations
Locatie Hack42
Ruimte Flexlab
Datum december 10, 2017 13:00:00 - december 10, 2017 18:00:00
Contact dvanzuijlekom, spider
Info Inpakken van cadeautjes en maken van dingen
Top secret.gif File:Top secret.gif


Wie joined het Elventeam van 2017?!

Itsa so secret, its like it never happened!!

Wat

Max. 10 stuks kerstpakketten voor andere spaces, met rare dingen, ingepakte cadeautjes en meuk. Heb je nog een hackable of grappig sinterklaascadeautje waar je vanaf wilt? Neem die dan mee de komende week!


Meer info op de Frack Wiki.

Wanneer

Zondag 10 december gaan we het samenstellen van de kerstpakketten afronden. Sommige dingen moeten nog gemaakt worden, dat kan dan ook. Meer handen zijn altijd gezelliger! Misschien de vrijdagavond vooraf alvast beginnen. En eventueel de 18e verder afmaken. Whatever dingen met datums. Het is totaal niet vaag ofzo. :-)

Wie

Idee lijst

 • Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen
 • Brandbare vloeistoffen
 • Brandbare vaste stoffen (geen spinnen! :-( )
 • Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • Stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen
 • Stoffen die de verbranding bevorderen
 • Organische peroxiden
 • Giftige stoffen (geen spinnen!)
 • Infectueuze stoffen
 • Bijtende stoffen (nog steeds geen spinnen!)
 • Radioactieve materialen
 • Andere stoffen die voor mens of milieu schadelijk kunnen zijn
 • Levende dieren (ok, maar geen spinnen!)
 • Goederen die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten
 • (nep)Wapens en munitie
 • Drugs en verdovende middelen

bron