Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
Meeting: DeelnemersBijeenkomst 12 december 2023
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Krukjesweg.jpg
Naam DeelnemersBijeenkomst 12 december 2023
Locatie Cruquiusland
Datum december 12, 2023 20:00:00 - december 12, 2023 21:00:00
Contact Bestuur
Info Tweewekelijkse bijeenkomst met vergadering
Krukjesweg.jpg File:Krukjesweg.jpgDe metameet is een gezellige - tweewekelijkse - bijeenkomst van Hack42. Een kans voor deelnemers om bij te praten en voor geïnteresseerden om kennis met ons te maken.

Daarnaast gebruiken we de bijeenkomst om te vergaderen. Op de agenda staan zaken die zijn gebeurd, gaan gebeuren, of nu aan het gebeuren zijn. Activiteiten, projecten, random onderwerpen. Kortom, alles wat we belangrijk vinden.

De vergadering begint om 20:00 uur en eindigt na het verdelen van het corvee. De metameet begint zodra de eerste deelnemer komt en eindigt zodra de laatste weggaat.

We vergaderen in de space!

Het verslag van de vorige keer is hier te vinden.

Agenda

Mededelingen

  • Update vanuit het bestuur
  • Jaarverslag 2022
  • ANBI & Beleidsplan
  • Rondvraag

Corvee

Aanwezigen

Aanmelden? Zet je naam op de lijst! Als je ook wilt eten in de space kan je je uitleven in onze Keuken.

Ik kom wel

Ik kom niet

Verslag

Deelnemersvergadering 12 december

Spider is er op Jitsi bij, Bug heeft autopech en mist daardoor ook de vergadering. Tijmen neemt het woord.

Jaarverslag 2022

We hebben geen ingezonden vragen gehad. Als er vragen zijn die we nu niet kunnen beantwoorden, zonder aanwezige penningmeester, dan komen we daar zo snel mogelijk op terug.
Deze zin klopt niet, Het deelnemersaantal is in 2022 gelijk gebleven: van 63 naar 69 deelnemers.
De betaalrekening is iets gegroeid, vanuit ontvangen donaties, wat allemaal gereserveerd is voor uitgaven die in 2023 gedaan zijn.
De inkomsten vanuit de shop zijn vooral Niet aan Likken-stickers. Mogelijk ook de boeken. Er zit overal een klein beetje marge op, zodat wanneer er iets mis gaat we gratis nieuw kunnen sturen.
Is er een lijst beschikbaar van de sponsoren? Nee, zij hebben aangegeven anoniem te willen blijven.


ANBI aanvraag

We hebben bij de Belastingdienst de ANBI status aangevraagd. En de eerste afwijzing ontvangen. Er moet een speciale ANBI-pagina zijn, en die konden zij niet vinden want het formulier is moeilijk.

Voor de aanvraag waren een aantal zaken nodig:

Een publicatiepagina met RSIN & contactgegevens, bestuursleden en beloningsbeleid. Deze ANBI-pagina is beveiligd zodat het niet per ongeluk wordt aangepast. Een kopje met financiën, wat linkt naar de jaarverslagen. En een link naar de activiteiten, om je Algemeen Nut te laten zien. Daarnaast is er een beleidsplan nodig, wat in hoofdlijnen laat zien wat onze toekomstplannen zijn. Deze is nog niet gepubliceerd, hiervoor moeten we nog iets verzinnen om copyright te waarborgen.
Naast bovenstaande publicatieplicht, is er ook een statutenwijziging nodig geweest. Dit is in een eerder overleg besproken, maar komt erop neer dat bestuurs zeggenschap weer voldoet aan de nieuwe wetgeving en dat bij ontbinding het vermogen naar een soortgelijke ANBI organisatie gaat. Deze wijzigingen zijn reeds gecontroleerd door Belastingdienst, voor aanvraag van de ANBI.
Het statutaire doel van de stichting is iets herschreven in de missie en visie om gastvrijheid te tonen, wat nodig is om het Algemeen Nut te laten zien.
Er is voor de komende drie jaar een jaarplan bedacht, die wordt per komende jaar minder specifiek en ieder jaar aangepast voor de komende jaren. Dit jaarplan laat zien welke richting we als stichting opgaan. Het is een lijn, geen verplichting. Sommige dingen zijn vooral ook praktisch, zoals onderhoud aan gereedschap en pand, terwijl andere punten zich richten op activiteiten.
Het verkrijgen van de ANBI-status is interessant voor personen en bedrijven omdat giften aftrekbaar zijn bij de Belastingdienst. In geval van Vrijwilligersbijdragen, kun je deze wanneer daar van af wordt gezien, ook aftrekken als gift bij de Belastingdienst. Deze Vrijwilligersbijdragen bieden we momenteel niet aan, omdat we ook de mogelijkheid moeten hebben deze uit te keren wanneer iemand daar niet van afziet. Onkosten kunnen ook als aftrekpost worden aangemeld bij de Belastingdienst. Als je dit gaat doen, overleg dan met de Penningmeester, indien nodig kan er een document worden opgesteld.
De doorlooptijd van de aanvraag is 8 weken, als deze wordt goedgekeurd gaat het per 1 januari 2023 terugwerkende kracht in.