Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
Meeting: Deelnemersvergadering 17 mei 2024
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Krukjesweg.jpg
Naam Deelnemersvergadering 17 mei 2024
Locatie Lounge
Datum mei 17, 2024 20:00:00 - mei 17, 2024 21:30:00
Contact Bestuur
Info Jaarlijkse deelnemersvergadering
Krukjesweg.jpg File:Krukjesweg.jpg


De jaarlijkse deelnemersvergadering om het financiële jaarverslag te bespreken.

Agenda

  • Bestuursupdate
  • Jaarverslag 2023
  • Declaraties en budget 2024

Aanwezigen

Aanmelden? Zet je naam op de lijst!

Ik kom wel

Verslag

Deelnemersvergadering 17 mei 2024

Aanwezig: 14 deelnemers


Bestuurs-update

We hebben in het vorige bestuursoverleg gesproken met Wessel en hij heeft besloten te stoppen met bestuur om tijd voor zichzelf te pakken. We bedanken hem voor zijn inzet en zullen binnenkort leuk "afscheid" nemen met bijvoorbeeld een bbq.


Declaraties

Zoals ook gemaild maar nu officieel meegedeeld, gaan we het beleid op declaraties weer iets aanscherpen. Om budget aan te vragen moet je

moet je het formulier hier https://hack42.nl/declaratie/ invullen om budget aan te vragen. Vraag dit budget dus vooraf aan via het online declaratieformulier, zodat we dit als bestuur kunnen overleggen. Is het budget niet van tevoren aangevraagd – via het online declaratieformulier – dan bedanken we je alvast hartelijk voor je donatie. :) Let dus op dat een aanvraag ook afgewezen kan worden.


Jaarverslag 2023

Sociaal een leuk jaar geweest. deelnemers ook gegroeid met 16 inschrijvingen, naar 80 deelnemers. We hebben inmiddels meer deelnemers dan dat we (uitgeschreven) oud-deelnemers hebben.

We hebben vorig jaar veel geld uitgegeven.

Toelichting liquiditeit: betalingstermijn debiteuren is 49 niet 42. Dit is de gemiddelde betaaltermijn. De meeste deelnemers betalen op tijd, soms zijn er redenen, technisch of anders dat er later betaald wordt. Dit is van 42 dagen gegroeid naar 49 dagen.

We hebben in 2023 minder donaties ontvangen, dat komt vooral omdat we in 2022 HEEL VEEL donaties hebben ontvangen. 2023 is wat dat betreft nog steeds een goed jaar.

Afval kosten zijn hoger door het laten komen en ophalen van containers. Bij de bar-kosten hebben we te maken met inflatie. Belasting zit gedeeltelijk bij de huur in. We hebben in 2023 daarentegen geen huurverhoging gehad. Stroom is een grote kostenpost. De space ging weer draaien, maar de stroomtarieven waren ook hoger. Verzekering. We zijn wel verzekerd maar de doorbelasting daarvan hebben we niet binnen 2023 ontvangen.

Resultaat is dat we geld hebben uitgegeven. Dat was gepland.


Budget 2024

Bij Afval is ook meegenomen in de begroting dat we nog een keer (of twee keer) een extra container laten komen. Op de bankkosten hopen we nog te kunnen besparen, want die kosten lopen aardig op tegenwoordig. Kostenpost huur is nu enkel nog huur, de doorbelasting van de belasting valt nu onder kostenpost Belasting.

Een aantal kostenposten zijn erg verlaagd voor het huidige jaar, om uit te komen kwa kosten. We focussen ons daarbij nu op de vaste kosten.

Nieuw toegevoegd voor 2024 is de kostenpost Schoonmaak. Zodra we daar voldoende budget voor hebben willen we hier professionele schoonmaak voor inhuren. We staan nog steeds open voor donaties ten behoeve van deze kostenpost.

Toelichting aanpassen: voor donaties rekenen we op 0 euro niet 2800 euro.

We zien steeds meer andere spaces die met de inflatie mee moeten om hun hoofd boven water te houden. We hebben wel minder financiële ruimte, maar we kunnen het kwa vaste kosten nog redden. Dit is iets wat we ieder jaar opnieuw bekijken, anders dit jaar is wel dat we graag willen weten wat de mening van deelnemers is ALS we de deelnemersbijdrage (bijvoorbeeld per 2025) toch moeten verhogen.

Vraag: hoeveel deelnemers zijn er nodig om de deelnemersbijdrage te verlagen naar 20 euro? A: 200!