Uit Hack42
Ga naar: navigatie, zoeken
Project: Shoot ALL The Hackers!
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Schroefje24.png
Shoot ALL the Hackers Picture.jpg

Shoot ALL The Hackers!

Naam Shoot ALL The Hackers!
Door dvanzuijlekom
Status Planning
Madskillz Fotografie, Psychologie
Doel / Omschrijving
Portretten schieten van iedereen die wil meespelen
Alle Projecten - Project Toevoegen
File:Shoot ALL the Hackers_Picture.jpg noez


Nederlandse versie

Note: Scroll down for English version.

Wat?

De focus voor dit project ligt op het maken van portretten van Hackerspace/Makerspace-dwellers en iedereen die zich verbonden voelt met een dergelijke community.

Waarom?

Ik vind het prachtig om te zien hoe iemand opbloeit wanneer ik een zojuist geschoten foto laat zien en ik een "Wauw, ben ik dat?!"-reactie krijg. Het is een geweldige ervaring voor iedereen die eraan gewend is geraakt foto's van zichzelf "niet mooi" te vinden. Dát in iemand kunnen terugzien geeft mij enorm veel energie.

De vaardigheid om iemand uit te beelden zoals die persoon écht is en daarbij de bovenstaande reactie losmaken is er een die veel professionele (portret)fotografen bezitten. Ik heb het idee dat ik steeds meer in de buurt kom qua niveau en ik wil dit graag kunnen delen met anderen, maar ik moet tegelijkertijd nog veel oefenen.

Waar?

Reiskosten zijn een probleem voor mij en een juiste locatie vinden om te schieten kan ook moeilijk zijn. Het liefst dus op mijn thuisbasis bij Hack42, maar dit is bespreekbaar.

Wanneer?

Omdat ik ook een $dayjob heb, zal het voornamelijk in de avonduren of in het weekeind moeten zijn. Vrijdagavond bij Hack42 is vaak een goed moment voor mij, maar ik heb op dat moment niet altijd gegarandeerd alle spullen bij de hand voor bijvoorbeeld formele portretten. Deze kosten extra tijd qua voorbereiding en het opzetten van de benodigde uitrusting, dus dit moet ik vantevoren weten.

Hoe?

Neem contact met mij op als je zin hebt om mee te spelen. Heb je speciale wensen? Ideeën? Decorsuggesties? Props? Kleding? Hartstikke leuk! Bespreek het met me, ik vind het leuk om interactieve sessies te doen.

Tijdens de shoot zal ik je vertellen welke fotografie technieken ik toepas en waarom, dus misschien leer je er ook nog wat van.

Wat kost het?

In ieder geval jouw en mijn tijd. Een sessie kan makkelijk enkele uren duren, plus de tijd die nabewerking kost. Financiële bijdragen zijn welkom (graag zelfs) maar niet noodzakelijk.

Copyright? Publicatie?

Al mijn foto's zijn CC-BY-SA gelicenseerd. De mooiste resultaten van de shoot worden openbaar op internet gepubliceerd, maar uiteraard heb je er zelf ook nog een keuze in. Mijn doel is dat jij en ik allebei tevreden zijn over de foto's. Meedoen is akkoord gaan met deze voorwaarden. Mocht je hier specifiek problemen mee hebben, laat dit dan vantevoren weten, dan kunnen we wellicht een alternatief regelen.

Jaja, vast wel

Kijk hier voor mijn "Portraits" serie op Flickr.

English version

What?

This project is focused on shooting portraits of hackerspace/makerspace-dwellers and anyone who feels related to those kind of communities.

Why?

I love seeing someone's face light up when I show a photo I just took and evoke a "Wow, is that me?!" reaction. This is a great experience for anyone who has grown accustomed to not liking photos of themselves. Seeing this gives me Alot of Energy.

The skill of actually portraying someone for who (s)he is and evoking the reaction above, is one which many professional (portrait) photographers have. I get the feeling that I am coming close, and I would like to share my skills with others and practice at the same time.

Where?

Traveling expenses are killing me and it can be difficult finding a suitable decor or location to shoot, so I prefer to shoot at my home-base at Hack42, but this is negotiable.

When?

Due to me having a $dayjob, shooting will be limited to evenings or weekends. Friday evening at Hack42 is usually OK for me, but I won't always have the proper equipment with me so it's best to contact me in advance.

How?

Contact me if you wish to play. Wishes? Special needs? Ideas? Suggestions? Props? Clothing? Awesome! I'm into that and I like doing interactive sessions.

During the shoot, I will comment about the photography techniques I'm applying and why, so you might learn a few things as well.

Costs?

Your time and mine. A shoot can easily take up to a few hours, plus the post-processing. Financial contributions are highly appreciated but not necessary.

Copyright? Publication?

All photos are licensed CC-BY-SA. The best results will be made public on this thing called "The Internet", but you will have a say of course. My goal is for both of us to be happy with the results. Signing up for this project implies your consent to these terms. If this is a problem, please let me know beforehand, we might be able to arrange for an alternative.

Yeah, right, hax!

Please check here for my "Portraits" album on Flickr.