Persbericht: Feestelijke Opening – 26 Februari 2011

Uitnodiging openingsfeest Hack42 op zaterdag 26 februari
(English version below)

Na bijna een jaar zoeken is het dan eindelijk zo ver. Hack42 heeft vanaf 1 februari 2011 een overeenkomst gesloten met het Slak, wat inhoudt dat we de beschikking hebben over een ruimte van 200 m2 in een pand aan de
Broekstraat 18 in Arnhem (vlakbij het Airborneplein en makkelijk te bereiken met het OV). Natuurlijk zijn we meteen begonnen met verbouwen, inrichten en verfraaien. De ruimte is inmiddels ingedeeld in een
bankenzaal voor presentaties, een comfortabele zithoek met bar, drie werkplaatsen en een opslagruimte. Verder zal onze museumcollectie er een plek vinden en mogelijk ook een studio voor geluidbewerking en het maken
van radio.

We zijn natuurlijk erg blij met deze voortgang en hopen deze ruimte nog lang te kunnen benutten. Daarom willen we de ingebruikname luister bijzetten met een knallend openingsfeest op zaterdag 26 Februari! De
planning is nog niet helemaal rond, maar het programma komt er
waarschijnlijk als volgt uit te zien:

  • Inloopborrel 14:00 uur
  • Officiële opening 15:00 uur
  • Rondleidingen en andere activiteiten 15:30 uur
  • BBQ (7 euro pp) en Muziek vanaf 17:30 uur (neem je eigen sterke dranken mee)

We zouden het erg leuk vinden als je met ons mee komt feesten! Omdat we graag rekening willen houden met het aantal aanwezigen, willen we je vragen aan ons door te geven of je erbij bent. Zet je (nick)name op de wiki of meld je via email en laat gelijk weten of je ook meedoet met de BBQ (en of je voorkeur hebt voor vlees/vis/vega).
Ben je de 26e verhinderd of duurt het je te lang? Dan kun je natuurlijk ook op een ander moment even binnenlopen! Op onze website is te zien of er deelnemers aanwezig zijn.

Ken je nog meer mensen die geinteresseerd zijn in een project als Hack42? Stuur de uitnodiging door, zodat ze het feest niet hoeven te missen!

Wil je iets leuks voor ons meenemen maar weet je niet wat? Op de wiki plaatsen wij een verlanglijstje van gereedschappen/nonfood consumables die we goed kunnen gebruiken (componenten etc.). Heb je iets
over en staat het niet op de lijst, schroom dan niet een mail te sturen!

Tot ziens op 26 februari!


Invitation Hack42 opening party on Saturday, February 26

After almost one year, the time has finally arrived. Hack42 has signed a contract which means that starting 1 February 2011, we have access to an area of 200 m2 in a building on Broekstraat 18 in Arnhem (near the
Airborne Square, and easily accessible by public transport). Of course we immediately started renovating, furnishing and decorating. The space is now divided into a hall with couches for presentations, a comfortable
lounge with bar, three workshops and a storage. Furthermore, our museum has found a place there, and possibly a studio for sound editing and making radio.

We’re really pleased with this progress, and hope to be using this space for a long time. Therefore, we want to mark the happy occasion with a spectacular opening ceremony on Saturday, February 26th! The planning
has not been finalized, but the program will probably be as follows:

  • Walk-in with Drinks 14:00
  • Official opening 15:00
  • Guided tours and other activities 15:30
  • BBQ (7 euro a person) and music from 17:30 (bring your own liquor)

We would appreciate it if you come party with us! Because we want to have some idea of the number of attendees, we ask you to inform us whether you’ll be there. Put your (nick)name on the wiki or sign up through feest@hack42.nl and let us know if you’ll be there for the BBQ (and your preference for meat / fish / veggie). Can’t make it on the 26th, or can’t wait that long? Then you can also pop over at another time! Our website shows whether participants are present.

Do you know other people who are interested in projects like Hack42? Send the invitation on, so they do not have to miss the party!

Want to bring something nice for us, but don’t know what? On the wiki, we will post a wish list of tools / nonfood consumables that we can use (components, etc.). If you have anything lying about and it is not listed, please don’t be shy to mail!

See you on February 26th!

Over de auteur

Rick Deckardt

Hacker, Chef, InfoSec-Geek, Founder & secretaris van Hack42

Andere berichten door

Websitehttp://deckardt.nl/

#17

02 2011